MADE arhitekti

Smiltenes Viedrades kvartāls, competition, 2nd prize, in collaboration with NOMAD architects, 2022 - ongoing

Vidus dzirnavas Smiltenei visos laikos ir bijis svarīgs enkurobjekts ― no seno laiku dzirnavu funkcijas, pēc tam ražošanas, neaizmirstot īslaicīgu kluba funkciju. Padomju laikā teritorija brutāli pārbūvēta, ignorējot vēsturisko atmosfēru un telpiskās kvalitātes. Lielākā daļa no pārbūvēm ir savu laiku nokalpojusi un nav remontējama. Tajā pašā laikā rūpniecības nolietotā materiālu patina un tekstūras ir neatkarīga vērtība, kas pievelk cilvēkus industriālā mantojuma teritorijās.

Priekšlikums ļauj maksimālā apjomā saglabāt vērtīgās un noderīgās ēku konstrukcijas (arī Padomju laika mantojumu) un nojaucamo ēku būvgružus izmantot esošo ēku un teritorijas funkcionalitātes uzlabošanai. Tādā veidā ēku nojaukšana nav nelietderīga atkritumu radīšana, bet materiālu ieguve un atkalizmantošana.

Bibliotēka mūsdienās nav grāmatu glabāšanas skapji, bet pilsētas sabiedriskās dzīves centri, kas izstaro gaismu tiešā un pārnestā nozīmē un ir pieejami ikvienam. Publiskais stiklotais bibliotēkas stāvs nodrošina izcilus skatus uz ainavisko teritoriju un, atrodoties viedrades kvartāla stratēģiski visredzamākajā vietā, reklamē bibliotēku pilsētvidē. Tas kalpo kā magnēts visos gadalaikos, it īpaši tumšajā sezonā. Gaismas pils vārda tiešajā nozīmē, ko darbina atjaunojami energoresursi no saules un ūdens. Ēku jumti ir optimāli izmantoti saules enerģijas ražošanai visas dienas garumā. Lai tuvotos viedrades kvartāla energoneatkarības mērķim, izstrādāti detalizēti sistēmu risinājumi, kas ar saules un ūdens enerģijas, siltumsūkņu un akumulatoru palīdzību nodrošina kvartāla enerģijas apgādi.

Projekta konceptuālie arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi atbilst ilgtspējīgas attīstības un būniecības mērķiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, paverot iespēju pilotēt risinājumus un piesaistīt finansējumu kvartāla attīstībai.

Built with Berta.me